(0) קניות סל
03-6835777
 חברת קוסקו מתמחה בעבודות גמר ושיפוצים, שיפוץ מבנים ותוספות בנייה ללקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על זמני ביצוע ויחס אישי. חברת קוסקו מתמחה בעבודות גמר ושיפוצים, שיפוץ מבנים ותוספות בנייה ללקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על זמני ביצוע ויחס אישי 
 

תקנון האתר

כללי

החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

גלישה באתר ו/או רכישה מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מכירות

החנות הוירטואלית www.KOSKO.co.il מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.

כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר ולהוסיפו לעגלת הקניות.

לאחר בחירת המוצר/מוצרים יש ללחוץ על כפתור "לקופה", לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". 

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע www.KOSKO.co.il בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי www.KOSKO.co.il.

חשוב להבהיר כי הרשמה ל- www.KOSKO.co.il מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות www.KOSKO.co.il אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של www.KOSKO.co.il .

(שים לב!: הגשת פרטים כזובים הנה עבירה פלילית ועושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים).

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של www.KOSKO.co.il לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה KOSKO זכאי לבטל את ההזמנה.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של www.KOSKO.co.il בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה .KOSKO זכאי לבטל את ההזמנה.

תשלום במזומן במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, תשלום זה יתבצע על ידי הפקדת כסף בחשבון אשר שייך לבעלי www.KOSKO.co.il, פרטי החשבון יינתנו למבצע הפעולה טלפונית, והוא מצידו יהיה אחראי על ההפקדה בחשבון אשר שייך לבעלי www.KOSKO.co.il , לאחר ההפקדה יהיה מבצע הפעולה אחראי לשלוח בפקס את תדפיס ביצוע הפעולה לפקס של משרדי www.KOSKO.co.il אשר בו מצויין שם מבצע הפעולה ופרטי החשבון של בעלי www.KOSKO.co.il, במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת הפקס ואישור העסקה ע"י הבנק. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע העסקה, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של www.KOSKO.co.il בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו בעלי www.KOSKO.co.il זכאים לבטל ההזמנה.

שים לב!: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, תוך 14 ימים, רשאים www.KOSKO.co.il לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה את הסכמתך לצירוף כתובת האי מייל שלך לרשימת התפוצה של חברת KOSKO, ניתן להסיר את פרטיך מרשימת הלקוחות בכל עת באמצעות מכתב, מייל או שיחה טלפונית.

אספקת/הובלת המוצרים

האתר ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה.

www.KOSKO.co.il ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

במידה וקיימות נסיבות מיוחדת שאינן מאפשרות ל-KOSKO לאפשר להספקת המוצר ו/או השרות למועד כאמור יודיעו על כך ללקוח.

www.KOSKO.co.il יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

www.KOSKO.co.il מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

www.KOSKO.co.il לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של www.KOSKO.co.il לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ביצוע העסקה בפועל כפוף לתנאים כפי שימסרו ללקוח בעת ביצוע אישור העסקה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית www.KOSKO.co.il יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

התקנון של רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו www.KOSKO.co.il מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

מובהר בזאת כי "יום עסקים" בתקנון זה ייחשב כל יום שבו מחלקת הייבוא באגף המכס והמע"מ עובד ואינו נתון בשביתה ו/או בעיצומים.

שרות המשלוח אינו כולל שרות סבלות (הובלה עד המדרכה)

אבטחת מידע ושמירה על סודיות

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים למען שמירה ככל האפשר על סודיות המידע.

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית הצפנה מהמתקדמת ביותר בעולם ומוגן מפני גורמים עוינים.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. 

במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, בכדי לאפשר את ביצוע הרכישה.

אין לבו לחברה בטענה ו/או בדרישה ו/או טביעה בעניין זה.

שירות לקוחות

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות בטלפון, בפקס או באי מייל.

הפרטים ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור "יצירת קשר" המופיע בצידו השמאלי עליון של העמוד הראשי באתר.

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

ביטול עסקה/מכירה

שים לב!: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, תוך 14 ימים, רשאים www.KOSKO.co.il לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטל צרכן את העסקה עקב פגם בנכס או עקב אי התאמה בין נכס לבין השרות לבין הפרטים שנמסרו לו יחזיר KOSKO לצרכן תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ע"י הצרכן יבטלו את חיובו של הצרכן ושל העסקה ולא יגבע מהצרכן דמי ביטול וכלשהן.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים www.KOSKO.co.il לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור www.KOSKO.co.il ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של האתר www.KOSKO.co.il.

שים לב!!! לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש ובכתב של www.KOSKO.co.il.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס, ידאג להחזרת הנכס ל- www.KOSKO.co.il על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשלח מ- www.KOSKO.co.il לחברת השילוח.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של www.KOSKO.co.il לתובע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

שונות

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את בעלת האתר.

מוצר שמופיע במחיר 0 שקלים יש להתקשר למשרד בכדי לברר מחיר ולקבל אישור לרכישה.

האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או הספקים.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 29/08/07 וניתן לשינוי מעת לעת ע"י KOSKO בכל עת ע"י www.KOSKO.co.il, על פי שיקול דעת הבלעדית בכל מקרה לגבי כל מי שרכש מוצר ו/או שירות דרך האתר יכולו אליו תנאי האתר כפי שהופיעו במועד הרכישה.

מאיר סטודיו קרמיקה